locations

Ei tapahtumia valituilla päivämäärillä

Laboratoriotraileri

Lab stations

IAQ Video

The trailer


Virtuaaliesittely

Find Us on Facebook

Camfil Puhdasilmakiertue - IAQ Road Show

Miksi tarvitsemme puhdasta ilmaa?

Teollistunut maailma on muuttanut monia asioita ihmisille. Kasvaneet päästöt on yksi asia, joka on muuttanut ympäristöämme. Tänä päivänä ilmansaasteet ovat globaali ongelma, jonka vakavuus vaihtelee alueittain. Koska suurin osa ilman epäpuhtauksien terveysvaikutuksista ilmenee vasta pitkällä aikavälillä, on tämä ongelma usein sivuutettu. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan ilmansaasteisiin menehtyy globaalisti arviolta kaksi miljoonaa ihmistä vuosittain; Suomessa vastaavasti ilman pienhiukkaset aiheuttavat noin 1700 ennenaikaista kuolemaa.

Nämä ulkoilman epäpuhtaudet, jotka tunkeutuvat koteihimme ja rakennuksiimme, muuttuvat helposti sisäilman saasteiksi. Tehokkaita suodatusjärjestelmiä ilman puhdistamiseksi ja ihmisten suojaamiseksi on toki jo olemassa, mutta harvat ovat kuitenkin tietoisia puhtaan ilman hyödyistä tuottavuudelle ja kulujen kurissa pitämiselle. Ihmisten suojaaminen ilman epäpuhtauksilta maksaa rahaa, mutta se on kuitenkin myös pitkän aikavälin investointi, joka esimerkiksi voi vähentää sairaspoissaoloja ja niihin liittyviä kuluja. Laaja Skandinaviassa toteutettu tutkimus myös todisti, että ilmanlaadun parantaminen kouluissa lisäsi koululaisten oppimiskykyä noin 15 prosenttia.

Me Camfil'illa uskomme, että on tarvetta lisätä yleistä tietoutta ilman sisältämistä epäpuhtauksista ja saada sisäilman laatu (IAQ) poliittiselle agendalle. Ilmanlaadun tulisi olla kansanterveydellinen huolenaihe ja meidän kaikkien tulee huomioida hyvän sisäilman merkitys.

Camfil:lla on selvä visio - puhtaan ilman tulee olla ihmisoikeus!

Clean Air Fact
"One filter consumes around four to five times as much energy as a refrigerator"
Scania Ecolution