Mekaaniset ja elektrostaattiset suodattimet

Hiukkaset ja partikkelit kuormittavat mekaanisia lasikuitusuodattimia koko niiden käyttöiän ajan ja niiden erotusaste ja painehäviö tyypillisesti kasvavat käytön myötä. Lopulta kasvanut paine-ero alkaa pienentää ilmamäärää ja paine-ero on eräs indikaattori, mikä ilmoittaa koska suodatin on vaihdettava. Tämän vuoksi mekaanisten suodattimien paine-eroa seurataan dP-mittareiden ja valvontajärjestelmän avulla.

Elektrostaattisille, synteettisistä polarisoituneista muovikuiduista valmistetuille suodattimille taas painehäviön seuranta ei välttämättä ole paras indikaattori suodattimen vaihtoa ajatellen. Esimerkiksi dieselpakokaasu, erilaiset kemikaalit ja aerosolit sekä ilman suuri suhteellinen kosteus heikentävät usein jopa merkittävästi sähköstaattisesti varatun synteettisen suodattimen erotusastetta sekä pölynvarauskykyä. Tämän vuoksi synteettisen suodattimen painehäviö usein kasvaa huomattavasti hitaammin vastaavaan lasikuitusuodattimeen verrattuna.

Kun olet valitsemassa suodattimia yleisilmanvaihto- ja/tai muuhun järjestelmään, niin pidä mielessä yllämainitut eroavaisuudet suodatinmateriaaleissa, koska niillä on vaikutuksia sekä suodattimien suorituskykyyn (pysyvä tai heikentyvä erotusaste) että huoltotoiminnan organisointiin ja logistiikkaan (suodatinvaihtojen aikataulutus).


Lasikuitumateriaali - ohuet kuidut ja suuri kuitutiheys

 

Synteettinen, ladattu hienosuodatinmateriaali

Fine fiber media filters
  coarse fiber media air filters
Lasikuitumateriaali toimii mekaanisten suodatusmekanismien mukaisesti ja säilyttää erotuskykynsä koko suodattimen käyttöiän ajan.
Käyttäjille tämä merkitsee sitä, suodattimista maksettu kustannus on balanssissa luvatun suorituskyvyn kanssa seuraavaan suodatinvaihtoon saakka. 
  Synteettiset muovikuidut ovat halkaisijaltaan paksumpia ja niitä on helpompi ja edullisempi valmistaa. Niihin ladataan sähköstaattinen varaus valmistusprosessin aikana. Suodattimen varaus pienenee tai jopa poistuu kokonaan hiukkaskuormituksen myötä ja tämä vaikuttaa heikentävästi suodattimen erotusasteeseen ja pölynvarauskykyyn. Koska ulkoilman hiukkasista (lukumäärästä) > 99,9 % on halkaisijaltaan pienempiä kuin 1 mikrometri (millimetrin tuhannesosa), niin useimmissa tapauksissa tämä hiukkaskokoalue on kriittinen erotusasteen heikentymisen vuoksi.

Ote EN779:2002 testausstandardista:

"Certain types of filter media rely on electrostatic effects to achieve high efficiencies at low resistance to air flow. Exposure to some types of challenge, such as combustion particles in normal atmospheric air or oil mist, may neutralise such charges with the result that filter performance suffers. It is important that the users are aware of the potiential for performance degradation when loss of charge occurs. It is also important that means be available for identifying cases where the potential exists. The normative test procedure, described in annex A, provides techniques for identifying this type of behaviour. This procedure is used to determine whether the filter efficiency is dependent on the electrostatic removal mechanism and to provide quantitative information about the importance of the electrostatic removal"

Ote ANSI/ASHRAE 52.2-1999 testausstandardista:

"Some fibrous media air filters have electrostatic charges that may be either natural or imposed upon the media during manufacturing. Such filters may demonstrate high efficiency when clean and a drop in efficiency during their actual use cycle. The initial conditioning step of the dust-loading procedure described in this standard may affect the efficiency of the filter but not as much as would be observed in actual service. Therefore, the minimum efficiency during test may be higher than that achieved during actual use."

Nämä yllä olevat otteet osoittavat selkeästi, että ilmansuodatuksen asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että laboratoriotestaus ei välttämättä korreloi todellisten ulkoilmaolosuhteiden kanssa. Tämän vuoksi uusimmassa eurooppalaisessa ilmansuodattimien testausstandardin EN779:2002 raporteissa tulee ilmoittaa kaksi eri erotusastetta - erotusaste uutena sekä erotusaste sen jälkeen, kun bipolaarinen staattinen varaus on poistettu testattavasta suodattimesta (tämä arvo siis ilmoittaa kyseisen suodattimen alimman mahdollisen erotusasteen myös todellisessa käyttötilanteessa). 

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje