Mobile Laboratory

Siirrettävä suodatintestilaboratorio

Camfil käyttää useita siirrettäviä testilaboratorioita testatakseen ilmansuodattimia käytännön olosuhteissa. Ilmansuodattimien erotusastetta, energiankulutusta, mekaanista kestävyyttä ja muita oleellisia arvoja seurataan ja analysoidaan lukuisissa erilaisissa ympäristöissä. Tässä laboratoriossa on kehittyneet analysointivälineet, joilla pystytään analysoimaan valmiita tuotteita sekä kehittämään uusia innovatiivisia ilmansuodatinratkaisuja. Kaukoyhteyden ansiosta järjestelmää pystytään käyttämään ja tietoa analysoimaan reaaliaikaisesti. Camfil'in tuotekehittely toimii joka päivä yhdessä loppukäyttäjien, tutkimusyksiköiden ja Camfil laboratorioiden kanssa, jotta voimme jatkuvasti kehittää tietämystämme ilmansuodatuksesta tekemällä pitkäaikaisia, käytännön testejä ympäri maailmaa.
Camfield Lab on yksikkö, jonka aTest ductsvulla saadaan tietää, miten ilmansuodatin toimii todellisissa olosuhteissa. Eri suodattimia voidaan testata samanaikaisesti samoissa olosuhteissa (ilmankosteus, lämpötila, ilmavirtaus jne.) pitkän ajan kuluessa. Laitteessa on neljä kanavaa, joissa jokaisessa on esi- ja hienosuodatin sekä erillisohjattu tuuletin. Kaikkien suodatinvaiheiden, aukkojen, lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden arvoja mitataan jatkuvasti. Rekisteröidyt arvot voidaan siirtää langattoman modeemin kautta tietokoneeseen. Laboratorion voi sijoittaa mihin tahansa, ja se tarvitsee vain yhden sähköliitännän. Samanaikaisesti voidaan testata neljä suodatinyhdistelmää. Laboratorio voi tehdä hiukkas-, nukka- ja kaasumittauksia.

Esimerkiksi laitteisto voidaan viedä halutun kohteen läheisyyteen, jossa sillä voidaan testata: (a) ilmanlaatua; (b) onko sillä hetkellä kiinteistössä riittävä ilmanvaihto- ja suodatinjärjestelmä epäpuhtauksien poistamiseksi; (c) mikä on paras ilmanvaihtojärjestelmä ja ilmansuodatinratkaisu testaamalla samanaikaisesti eri suodatinvaihtoehtoja. Näin voidaan yhdistää laboratorion kontrolloitu ympäristö ja todellisen käyttökohteen olosuhteet. Testilaitteistoa käytetään pääsääntöisesti ulkoilmakohteissa (ison koon johdosta), mutta sitä voidaan käyttää myös sisätiloissa kuten stadioneilla tai messukeskuksissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje