Air Filter Testing

Suodattimien testaus

Ilmansuodattimen suorituskyky arvioidaan yleensä neljän parametrin perusteella. Ne ovat

  • epäpuhtauksien erottelukyky
  • epäpuhtauksien keräyskyky
  • ilmanvastus
  • palo- ja savuturvallisuus.

Epäpuhtauksien erottelukyky testataan kuormittamalla suodatinta epäpuhtauksilla ennen suodatinta ja mittaamalla jäljellä oleva epäpuhtauspitoisuus suodattimen jälkeen. Erilaisia menetelmiä on kehitetty ilman kuljettamiseen suodattimen läpi, suodattimen kiinnittämiseen, kuormituksen tuottamiseen ja jakeluun sekä kuormituksen mittaamiseen ennen suodatinta ja sen jälkeen.

Epäpuhtauksien keräyskyky määritetään mittaamalla niiden epäpuhtauksien massa, jotka voidaan poistaa, ennen kuin suodatin saavuttaa enimmäispainehäviönsä (hiukkassuodatin) tai epäpuhtaudet läpäisevät suodattimen (kaasusuodatin).

Ilmanvastus määritetään vertaamalla ennen suodatinta ja sen jälkeen mitattuja ilmanpainearvoja. Ilmanvastuksen arvon lisäksi on tunnettava ilmavirran nopeus, jotta suodattimen suorituskyky voidaan määrittää oikein.

Tulipalotilanteiden turvallisuus määritetään selvittämällä, miten tuli vaikuttaa suodattimeen silloin, kun läheisyydessä ei ole muita palavia aineita (suodatin on ainoa palava aine), miten paljon savua syntyy ja miten paljon suodatin kipinöi, kun se altistetaan avotulelle.

Strategia

Camfil panostaa huomattavasti tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan. Tuotteitamme testataan jatkuvasti laboratorio- sekä käytännöntesteissä ja olosuhteissa, jotta kaikki tuotteemme täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Etsimme jatkuvasti uusia materiaaleja ja kehitämme vanhoja. Pidämme jatkuvasti yllä strategista yhteistyötä tärkeimpien toimittajiemme kanssa, jotta voimme varmistaa, että materiaalit täyttävät meidän vaatimuksemme.

Ilmansuodattimien kenttätutkimukset

Meillä on useita erilaisia testilaitteistoja, joilla voimme mitata kohteessa. Näitä ovat mm.: partikkelimittarit, paine-eromittarit, ilmavirtamittarit,  energiankulutusseuraimet, korroosiomittarit ja kaasun analysointilaitteistot. Insinöörimme pystyvät näiden avulla auttamaan sinua ongelmien ratkaisussa ja parantamaan ilmanvaihtojärjestelmääsi.

Lue lisää:

Mobile laboratory
Mobile media tester

Testilaitteistot ja laboratoriot

Camfil:lla on useita testilaboratorioita ympäri maailmaa. Kaikissa näissä on tietysti tavoitteena kehittää teknologiaa, jolla saavutetaan parempi ilmanlaatu ihmisille, prosesseille ja ympäristölle.

Lue lisää:

HEPA / ULPA Testaus
Scanning Electron Microscope (SEM)
ASHRAE test duct
Media test rig

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje