Ozone Filter Rating

Suodattimien otsoniluokitus

Otsoni ja terveys

Otsoni on luonnollisesti esiintyvä kaasu, joka on laajasti läsnä ympäristössämme maanpinnan tasolle. Se on erittäin reagoiva kaasu ja otsonin hengittäminen voi olla terveydelle haitallista. Otsonin pitoisuus ilmassa voi korreloida suoraan sairaalan hengityselinsairaustapausten määrään.

Otsonialtistuksen oireita ovat kurkun ärsytys, astman paheneminen, keuhkotoiminnan huononeminen ja suurentunut alttius hengitystieinfektioille.

Mahdollisten terveysriskien ja -vaikutusten takia ympäristön otsonipitoisuudet ja riskitasot ovat nykyisin nähtävissä paikallisissa julkisissa verkkosivustoissa useissa osissa maailmaa.

Lue lisää:

Suodattimien otsoniluokitus
Otsonin poistamisen mittaaminen
Mitä on otsoni?

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje