UL 900

UL logoUnderwriters Laboratories, Inc. (UL) on virasto, joka testaa ja luetteloi tuotteita, jotka he ovat testanneet ja todenneet olevan yleisen turvallisuuden mukaisia. Camfil -yhtymän suodattimet (pois lukien HEPA-suodattimet, jotka on testattu eri standardilla) täyttävät kriteerit ja vaatimukset, jotka on esitetty UL 900 standardissa.

UL 900 määrittää puhtaiden HVAC- ilmansuodattimien savu- ja palavuusraja-arvot kahden paloluokittelun mukaan:

UL-luokka 1 – Ilmansuodattimet, jotka puhtaina eivät syty palamaan vaan päästävät vain pieniä määriä savua. Luokan 1 ilmansuodatin ei saa liekehtiä eikä kipinöidä, jos se altistetaan tulelle. Testausnormissa kuvatussa palokokeessa ja silloin, kun suodatin altistetaan tulelle, savutiheys-aikakäyrän mittauksen aikana saa kehittyä enintään 16 neliösenttimetrin paloalue.

UL-luokka 2 – Ilmansuodattimet, jotka puhtaina palavat kohtuullisesti ja/tai päästävät kohtuullisen määrän savua. Kun luokan 2 ilmansuodatin altistetaan testissä tulelle, siitä ei saa päästä liekkejä tai suuria kipinöitä, jotka ulottuvat normissa kuvatun testikanavan ulospuhalluspään yli. Tuli ei myöskään saa tuottaa yli 58 neliösenttimetrin paloaluetta savutiheys-aikakäyrämittauksessa.

On tärkeää huomata, että UL900 ei määritä suodattimien liekkikosketuksesta syntyvien palamistuotteiden myrkyllisyyttä.

Saadakseen UL-merkinnän on ensin lähetettävä hakemus ja useita näytekappaleita Underwriters Laboratoriolle, joka suorittaa testauksen. Kaikkien näytekappaleiden on läpäistävä testit, jotta tuote saa UL-1 tai UL-2 merkinnän. Merkintä myönnetään kumminkin vasta kun valmistaja sitoutuu seurantamenettelyyn. Tässä menettelyssä UL:n edustaja vierailee valmistajan jokaisessa tuotantolaitoksessa ja valitsee sattumanvaraisesti merkinnän saaneen tuotteen listalta. Tämä satunnainen tuote lähetetään UL:n testaukseen uusintatestiin, jotta voidaan varmistaa, että tuotteen valmistaja on jatkuvasti noudattanut testikriteereitä.

Vain tuotteet jotka ovat täyttäneet testikriteerit saavat käyttää UL-merkintää. Camfil Farr valmistamat tuotteet joissa ei ole UL-merkintää, ei tarvitse täyttää UL900 vaatimuksia, vaikka saattavat olla ulkonäöltään samanlaisia kuin merkinnän saaneet tuotteet

Listat ja luokitukset yhtiön tuotteille, jotka ovat Underwriters Laboratorioiden testaamia, löytyvät laboratorioiden kotisivuilta Online Sertifikaatti -hakemistosta:
www.ul.com

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje