EN 779 : 2012

SFS-EN 779:2012

Camfil on tehnyt aina kaikkensa parantaakseen sisätilojen ilmanlaatua. Niinpä olemme erittäin tyytyväisiä, kun uusi ilmansuodatinstandardi asettaa tiukemmat vaatimukset keväästä 2012 alkaen. Valitettavasti vaatimukset eivät ole niin tiukkoja kuin haluaisimme. Esimerkiksi Hi-Flo XLT7 -suodattimemme (luokan F7 suodatin) minimierotusaste on 54 prosenttia. Uuden standardin mukaan F7-suodattimilta vaaditaan vain 35 prosentin erotusaste. Tämä ei kuitenkaan vastaa itsellemme asettamaa laatutasoa. Jatkamme edelleen markkinoiden tehokkaimpien, energiaoptimoitujen suodatinten kehittämistä.

Mitä SFS-EN 779:2012 merkitsee?

Uusi eurooppalainen ilmansuodatinstandardi SFS-EN779:2012 astuu voimaan keväällä 2012. Sen tarkoituksena on luokitella ilmansuodattimet niiden alimman erotusasteen ja suodatustehon  perusteella. Viimeksi mainittuun viitataan myös minimierotusasteena (ME). Standardi on tervetullut aloite ja askel kohti parempaa sisäilmaa.

Uusi standardi poistaa lukuisia ongelmia. Yhtä näistä ongelmista tavataan synteettisissä suodattimissa, joissa on sähköstaattinen varaus. Vaikka tällaisten suodattimien suodatusteho voi aluksi olla hyvä, ne menettävät varauksensa erittäin nopeasti, jolloin niiden ilmanpuhdistuskyky heikkenee merkittävästi. Valitettavasti yksi seuraus edellä mainitusta on, että aivan liian monissa eurooppalaisissa rakennuksissa käytetään nyt F7-luokan suodattimia, joiden ME-arvo on 5...10 %. Tämä tarkoittaa sitä, että jopa 90...95 prosenttia ulkoilman hiukkasmaisista epäpuhtauksista pääsee rakennusten tuloilmaan sisäilmaa saastuttamaan.

Uuden standardin ME-arvoon perustuva luokitus poistaa tällaiset suodattimet markkinoilta. Samaan aikaan standardi mahdollistaa sellaisten synteettisten suodatinmateriaalien kehittämisen, jotka tarjoavat merkittävästi tehokkaamman hiukkasten erottelukyvyn. Valitettavasti tämän hintana on suuremmat painehäviöt ja lisääntynyt energiankulutus.

Kaikki suodattimet eivät ole samanlaisia – vaikka ne kuuluisivatkin samaan luokkaan!

Uuden luokituksen ongelmana on, että vaikka huonoimmat suodattimet poistuvat markkinoilta, se mahdollistaa hyvien suodattimien tehon heikentämisen. Vaikka energiansäästöjä voidaan saavuttaa alhaisimmalla mahdollisella painehäviöllä, kehitys voi kulkea taaksepäin. Esimerkiksi 0,4 μm:n hiukkasilla Hi-Flo XLT7 -suodattimemme (luokka F7) ME-arvo on yli 54 prosenttia. Standardin mukaan suodatin saa F7-luokituksen, jos sen erotusaste on vain 35 prosenttia. Kuten jo totesimme, emme laske Hi-Flo-suodatintemme tehoa. Se aiheuttaisi ilmanlaadun heikkenemisen noin 40 prosentilla. On kuitenkin olemassa riski, että muut valmistajat eivät ajattele samalla tavalla. Sen sijaan he voivat nähdä standardin tilaisuutena pienentää painehäviötä ja sen myötä energiankulutusta. Tämä johtaa ilmanlaadun heikkenemiseen.Ilmansuodatinten luokittelu 1)
Ryhmä Luokka Loppu-painehäviö
(testaus)
Pa

Synteettisen pölyn keskim.
erotuskyky (Am)
%

Keski-määräinen erotusaste (Em)
0,4 μm:n hiukkasille
%

Minimi-erotusaste-
vaatimus2)
0,4 μm:n hiukkasille
%

Karkea-suodattimet G1 250 50 ≤ Am < 65 - -
G2 250 65 ≤ Am < 80 - -
G3 250 80 ≤ Am < 90 - -
G4 250 90 ≤ Am - -
Perus-suodattimet M5 450 - 40 ≤ Em < 60 -
M6 450 - 60 ≤ Em < 80 -
Hieno-suodattimet F7 450 - 80 ≤ Em < 90 35
F8 450 - 90 ≤ Em < 95 55
F9 450 - 95 ≤ Em 70

HUOMAUTUS
1) Ilmassa esiintyvän pölyn ominaisuudet vaihtelevat suuresti verrattuna testeissä käytettyyn synteettiseen pölyyn.
Tästä syystä testin tietoja ei voida käyttää erotusasteen tai käyttöiän arvioimiseen todellisissa käyttöolosuhteissa.
Myös suodatinmateriaalin sähköstaattisen varauksen menettäminen tai hiukkasten tai kuitujen irtoaminen voivat käytännössä heikentää suodatustehoa.
2) Minimierotusaste on alhaisin jostakin seuraavasta kolmesta arvosta: alkuerotusaste, erotusaste, kun sähköstaattisen varauksen vaikutus on poistettu, tai alhaisin erotusaste testauksen kuormituksen aikana.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
EN779:2012
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje