EN 1822

HEPA- ja ULPA-suodattimen luokittelu EN 1822:2009 ‑standardin mukaisesti

Eurooppalainen normikomissio on laatinut EN 1822 ‑standardin HEPA- ja ULPA-suodattimien luokittelua ja testausta varten. Lähtökohtana on suodattimen kyky erotella läpäisevin hiukkaskoko (Most Penetrating Particle Size, MPPS). EN 1822:2009 eroaa edellisestä (EN 1822:1998) seuraavasti:
Vaihtoehtoinen testausmenetelmä luokan H-suodattimille, jotka ovat toisen muotoisia kuin tasosuodatin
Vaihtoehtoinen testausmenetelmä, jossa käytetään kiinteää ainetta nesteen sijasta
Testimetodi, jolla testataan ja luokitellaan kalvotyyppisiä suodatinmateriaaleja
Testimetodi, jolla testataan ja luokitellaan synteettisistä kuiduista valmistettuja suodatinmateriaaleja

Suurin ero on H10 - H12 luokittelun muuttaminen E10 - E12 merkintöihin.

Seuraavassa taulukossa esitetään hyvin erottelukykyisen suodattimen erilaiset luokittelut EN 1822 ‑normin mukaisesti:

 Integral ValueLocal Value
 Filter Class Collection Efficiency %Penetration % Collection Efficiency %Penetration %
E10 85 15 - -
E11 95 5 - -
E12 99,5 0,5 - -
H13 99,95 0,05 99,75 0,25
H14 99,995 0,005 99,975 0,025
U15 99,9995 0,0005 99,9975 0,0025
U16 99,99995 0,00005 99,99975 0,00025
U17 99,999995 0,000005 99,9999 0,0001

Suodatinluokkakuvaus:

  • EPA 10 - EPA 12: Efficiency Particulate Air Filters
  • HEPA 13 - HEPA 14: High Efficiency Particulate Air Filters
  • ULPA 15 - ULPA 17: Ultra Low Penetration Air Filters

Testaus

Standardin EN 1822 mukainen testaus tehdään yleensä aerosolisondilla, jolla voidaan pyyhkäistä suodattimen koko pinta. Aerosolisondilla pyyhkäistessä saadaan tietoja useista paikallisista erotusasteista. Paikallisten erotusasteiden avulla voidaan laskea suodattimen kokonaiserotusaste tai tietyn suodatinpinnan osan vuotonopeus. Laskettua kokonaiserotusastetta sanotaan usein integraaliarvoksi ja vuotonopeutta paikalliseksi arvoksi.

Testeissä käytetään uutta suodatinta, jolla on määritetty nimellisilmavirtaus. Suodattimet, joiden luokka on vähintään U15, on tutkittava tarkoitukseen suunnitellulla hiukkaslaskentasondilla. Suodattimille, joiden luokittelu on H13 tai H14, voidaan käyttää öljylankatestiä.

Suodatintestissä mitataan seuraavat seikat:


1. Paineenlasku nimellisilmavirtauksella
2. MPPS-hiukkaskoon kokonaiserotusaste
3. MPPS-hiukkaskoon paikalliset erotusasteet
4. Ei edellä olevan taulukon arvoja ylittäviä vuotoja H13-luokassa

Camfil valmistaa Megalam (HEPA/ULPA) ‑suodattimet alan ja asiakkaiden tiukimpien vaatimusten mukaisesti. Testaamme myös lähtöaineen mahdollisen kaasunmuodostuksen, esimerkiksi polyuretaanitiivisteiden organofosfaattipäästöjen, varalta. Mikroelektroniikka-alalla testiaerosoleiksi valitaan yleensä suuria lateksikiekkoja tai piitä, joilla on heikot kaasunmuodostusominaisuudet. Camfil pyrkii jatkuvien parannusten avulla säilyttämään johtavan asemansa tehokkaiden suodatusratkaisujen markkinoilla. Toteutamme kattavaa tutkimus- ja tuotekehitysohjelmaa yhdessä tärkeimpien toimittajiemme kanssa, jotta voimme kehittää ja testata uuden sukupolven suodatinmateriaaleja. Tämän toiminnan ansiosta voimme toimittaa asiakkaillemme mahdollisimman suorituskykyisiä suodatintuotteita, jotka täyttävät uusien tekniikoiden vaatimukset.

Camfil toi ensimmäisenä valmistajana markkinoille luokan U17 ULPA-suodattimet, joissa käytetään vähäboorisia suodatinmateriaaleja. Valmistamme myös e-PTFE-suodattimia, joiden luokitus on vähintään U15.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje