EN 13779:2007

Uusi sisäilmastandardi EN 13779:2007

Uuden EN 13779:2007 ‑standardin tarkoituksena on luoda miellyttävä ja terveellinen sisäympäristö kaikkina vuodenaikoina hyväksyttävin asennus- ja käyttökustannuksin. Standardi on nyt otettu käyttöön kaikkien EU-maiden kansallisissa normistoissa. Siinä on tietoja myös ilmastointijärjestelmien ilmansuodatusvaatimuksista, joiden avulla hyvä sisäilman laatu (IAQ) on saavutettavissa erilaisissa ulkoilmaympäristöissä.

Ulkoilma luokitellaan kolmeen eri kategoriaan.
Luokassa ODA 1 ilma on melko puhdasta joitakin tilapäisiä epäpuhtauksia, kuten siitepölyä lukuunottamatta (esim. maaseutuympäristö), kun taas luokassa ODA 3 ilma sisältää suuria kaasu- ja/tai hiukkasmaisia epäpuhtauspitoisuuksia.

Hiukkasmäärä tarkoittaa kiinteiden tai leijuvien hiukkasten kokonaismäärää ilmassa. Useimmissa ulkoilmaa koskevissa ohjeissa viitataan käsitteeseen PM10, mikä tarkoittaa, että hiukkasten halkaisija on enintään 10 µm. Terveydellisestä näkökulmasta pitäisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota hiukkasiin, jotka ovat paljon tätä pienempiä.
Kaasumaisilla epäpuhtauksilla tarkoitetaan CO2-, CO-, NO2- ja SO2-kaasujen sekä VOC-yhdisteiden pitoisuuksia.

Seuraavassa taulukossa esitetään ulkoilmalle tyypillisiä pitoisuuksia eri ympäristöissä (ODA 1...3).

Concentration levels of outdoor air

Description of air qualityConcentration levels*Category of outdoor air

CO2 (ppm) CO2(mg/m3) NO2 (μg/m3)

SO2(μg/m3)

PM10(μg/m3)  
Rural areas with no significant sources 350 < 1 5 - 35 < 5 < 20 ODA1
Smaller towns 400 1 - 3 15 - 40 5 - 15 10 - 30 ODA2
City centres 450 2 - 6 30 - 80
10 - 50 20 - 50 ODA3

Se, mitä useimmissa kaupungeissa pidetään yleisesti hiukkasten "normaalipitoisuutena", on itse asiassa ulkoilmaluokitusten yläalueella ("huono ulkoilma") eli luokassa ODA 3. Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut tavoitteeksi, että PM10-kokoisten hiukkasten vuosittainen keskiarvo olisi enintään 40 µg/m3. Tätä tavoitetta ei vielä ole saavutettu. Toisin sanoen useimmat eurooppalaiset viettävät suurimman osan ajastaan paikoissa, joissa ulkoilman luokka on ODA 3. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että riittävän hyvä ilmansuodatus on erittäin tärkeää terveyden näkökulmasta.

Uudessa normissa sisäilman laatu luokitellaan asteikolla IDA 4 (heikko ilmanlaatu)-IDA 1 (hyvä ilmanlaatu).
Perinteinen, mutta käyttökelpoisuudeltaan rajallinen menetelmä sisäilman laadun määrittämiseen on hiilidioksidipitoisuuksien tutkiminen. Hiilidioksidia (CO2) on uloshengittämässämme ilmassa. Sen määrä ilmaisee jotain ilmastointijärjestelmän tehokkuudesta, mutta ei anna yksiselitteistä arvoa ilman laadulle. Toinen perinteinen tapa on määrittää kunkin tilassa oleilevan henkilön tarvitsema ulkoilman määrä. Tällaisia arvoja käytetään usein järjestelmän mitoituksessa esim. rakentamismääräyksissä.

Seuraavassa taulukossa esitetään tyypillisiä hiilidioksidipitoisuusalueita ja suositeltavat ulkoilmamäärät, joilla on saavutettavissa eri luokkien mukainen sisäilman laatu. Kumpikaan näistä menetelmistä ei kuitenkaan ota huomioon niitä kaasu- tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia, joita tulee rakennukseen tuloilman mukana eikä myöskään rakennusten sisällä syntyviä mahdollisia epäpuhtausemissioita (esim. materiaaleista johtuvat ja/tai kemiallisisa reaktioissa syntyvät molekyyliepäpuhtaudet).

Classification of indoor air quality

CategoryDescriptionCO2 –level above level of outdoor air (ppm) Typical rangeRate of outdoor air
(m3/h/person)
Typical range, non-smoking area
IDA 1 High IAQ < 400 >54
IDA 2 Medium IAQ 400 – 600 36 - 54
IDA 3 Moderate IAQ 600- 1000 22 – 36
IDA 4 Low IAQ > 1000 < 22

 

Suodatinsuositukset EN 13779:2007 mukaisesti

Kun ulkoilma on kategorioitu, EN 13779:2007 selvästi määrittää suodatinluokan, joka vaaditaan, jotta saavutetaan suositeltu sisäilmanlaatu. Suodatinluokat on spesifioitu EN 779:2012 mukaisesti. EN 13779:2007 standardi on selkeä; kun halutaan kohtalainen sisäilmanlaatu (IDA 1 tai IDA 2) ja rakennus sijaitsee kaupungissa, on valittava F9-luokan pääsuodatin sekä molekyylisuodatin, jolla suodatetaaan kaasumolekyylit.

Outdoor Air QualityIAQ (Indoor Air Quality)
IDA 1 (High) IDA 2 (Medium) IDA 3 (Moderate) IDA 4 (Low)
ODA1 F9 F8 F7 M5
ODA2 F7 /  F9 M6 / F8 M5 / F7 M5 /  M6
ODA3 F7 / GF / F9 F7 / GF / F9 M5 / F7 M5 / M6
GF) gas filter

 

 


     
 
 • Kaupunkiolosuhteissa ja olosuhteissa, jossa ulkoilma on luokiteltu ODA 3:ksi, on suositeltavaa käyttää molekyylisuodatinta. Molekyylisuodatusta tulisi käyttää F8 tai F9 -luokan partikkelisuodattimen jälkeen. 
 • Hygieniasyistä on suositeltavaa käyttää kaksiportaista partikkelisuodatusta: 
  -  Vähintään M5-, mutta mielellään F7-luokan suodatin ensimmäisessä portaassa.
  – Vähintään F7-, mutta mielellään F9-luokan suodatin toisessa portaassa.
  – Jos käytössä on yksiportainen järjestelmä, tulee suodattimen olla vähintään F7.
 • Kiertoilmassa tulisi käyttää vähintään M5-luokan suodatusta ilmanvaihtolaitteiston suojaamiseksi. Mielellään käytetään saman luokan suodatinta kuin tuloilman pääsuodatin.
 • Ilmanerotin- ja poistoilmalaitteiston suojaamiseksi tulisi käyttää vähintään M5-luokan suodatinta.
 • Suodatinluokasta huolimatta suodattimen teho ei saa pudota ennalta määriteltyjen arvojen alle. Suodatin tulee valita ilman sähköstaattista varausta (varaus purettu). Mikäli suodatin on testattu EN 779:2012 mukaisesti, sähkövaraukseton suodatusluokka ilmoitetaan testiraportissa. EN 779:2012 korvasi vanhemman EN 779:n.
 • Suodattimien vaihtoväliä ei tule valita ainoastaan taloudellisin perustein; myös hygienia on otettava huomioon. Käytössä on kolme eri raja-arvoa ja mikä näistä täyttyy ensimmäisenä, tulee valita vaihtovälin määrittelyksi: lopullinen painehäviö, käyttöaika tai käyttötunnit.
  – Ensimmäisessä portaassa: 2000 tunnin käyttö, maksimissaan 1 vuoden käyttöaika tai kun lopllinen painehäviö saavutetaan.
  – Toisessa ja kolmannessa portaassa: 4000 tunnin käyttö, maksimissaan 2 vuoden käyttöaika tai kun lopullinen painehäviö saavutetaan.
  –Poisto ja kiertoilmassa: 4000 tunnin käyttö, maksimissaan 2 vuoden käyttöaika tai kun lopullinen painehäviö saavutetaan.
 • Jotta vältytään mikrobiologiselta kasvulta, tulisi rakennus suunnitella niin, että suhteellinen kosteus pysyy aina alle 90%:ssa ja 3 päivän keskiarvo on kaikkialla järjestelmässä, myös suodattimissa, alle 80%
 • Molekyylisuodattimien painehäviö ei muutu normaalin käytön aikana. Koska EN 13779:2007:stä puuttuu lausunnot näiltä osin, Camfil suosittelee vaihtamaan yleisilmanvaihdossa olevat molekyylisuodattimet vuoden tai 5000 käyttötunnin välein.
 
     
Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje