ATEX - Räjähdysvaaralliset tilat ja niiden luokittelu

Fire

Euroopassa on tullut voimaan kaksi uutta tärkeää turvallisuusdirektiiviä. Uusia säädöksiä sanotaan ATEX-direktiiveiksi. Ne liittyvät mahdollisesti räjähdysvaarallisessa tilassa käytettäviksi tarkoitettujen laitteistojen valmistukseen, toimitukseen ja käyttöön.
Räjähdysvaarallinen tila muodostuu, kun ilma normaaleissa ilmakehäolosuhteissa sekoittuu vaarallisiin kaasuihin, höyryihin, sumuun tai pölymäisiin aineisiin, jolloin seoksen syttymisen jälkeen palo voi levitä vielä palamattomaan seokseen.
Direktiivin 1999/92/EY (ATEX 137) eli ns. "työolosuhdedirektiivin" mukaan työnantaja on velvollinen suojaamaan räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevät työntekijät vaaralta.
Direktiivi 1994/9/EY (ATEX 95 tai ATEX 100A "Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja suojausjärjestelmät") käsittelee sähköisiä ja ei-sähköisiä laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi riskialueilla (kaasu-, höyry- tai pölypitoisessa ympäristössä).
Molempia ATEX-direktiivejä on sovellettava kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa 1.7.2003 lähtien.
Tiettyjen prosessien on käytettävä ATEX-luokiteltuja suodattimia tietyillä kaasu- ja/tai pölyvyöhykkeillä (kts. taulukko).
Camfil valmistaa HEPA-suodattimia ja asennuskoteloita käytettäviksi mm. biotekniikka- ja lääketehtaissa, jotta kaasu tai pöly ei aiheuttaisi ATEX-alueilla sähköstaattisia riskejä.
Camfill on kehittänyt myös erityisiä ATEX -versioita useimmista suodattimista ja suodatinkoteloista, jotta kaasu tai pöly ei aiheuttaisi ATEX-alueilla sähköstaattisia riskejä.

Camfil'in ATEX-ratkaisut on sertifioitu ATEX-direktiivien vaatimusten mukaisestija ko. tuotteissa on asianmukaiset Ex-merkinnät, ATEX-vaatimustenmukaisuusilmoitukset sekä käyttöohjeet.

KAASUT Riskivyöhyke

PÖLY
Riskivyöhyke
Määritelmät
ATEX -Luokka
Sopivuus tilaluokkaan
0
20
Tila, jossa räjähdysvaarallinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti
1G
Tilaluokkaan 0 sopivat laitteet
   
1D
Tilaluokkaan 20 sopivat laitteet
1
21
Tila, jossa räjähdysvaarallinen ilmaseos esiintyy todennäköisesti normaalitoiminnassa satunnaisesti
2G
Tilaluokkaan 1 sopivat laitteet
   
2D
Tilaluokkaan 21 sopivat laitteet
2
22
Tila, jossa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.
3G
Tilaluokkaan 2 sopivat laitteet
   
3D
Tilaluokkaan 22 sopivat laitteet

Kaikki Camfil'in ATEX -ilmansuodatusratkaisut on sertifioitu käytettäväksi sellaisissa tiloissa, joissa kaasu (Tilaluokat 1 ja 2) tai pöly (Tilaluokat 21 ja 22) voivat aiheuttaa riskejä. Ne ovat eurooppalaisen standardin EN 13463-2001 liitteen C "Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet" mukaisia, kuten näihin tuotteisiin liitetty hyväksymismerkintä todistaa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje