Specifications and Regulations

Standardeja ja asetuksia

Asiat eivät koskaan ole mustavalkoisia. Täydellisessä ilmansuodattimessa olisi sataprosenttinen erotusaste halutuille epäpuhtauksille. Se ei kuluttaisi lainkaan energiaa ja kestäisi ikuisesti. Tällaista suodatinta ei valitettavasti ole vielä keksitty.

Suodattimen erotusaste, pölynkeräyskyky ja painehäviö voidaan mitata monella tavalla, ja suodattimen suorituskyky muuttuu ajan myötä. Ilmansuodattimeen kohdistuva kuormitus muuttuu, kun ympäristöolosuhteet rakennuksessa ja sen ulkopuolella muuttuvat. Eri organisaatiot ovat kehittäneet monia testausmenetelmiä ilmansuodattimille voidakseen ennustaa suodattimen suorituskyvyn käytössä ja vertailla erilaisten suodattimien suorituskykyä.

On tärkeä ymmärtää, miten monimutkaista erilaisten ilmansuodattimien erottaminen toisistaan on. Monet muuttujat vaikuttavat vertailukelpoisen tutkimuksen tuloksiin. Jotkin niistä ovat itsestään selviä, toiset puolestaan eivät. Useimmat ilmansuodattimet ovat käytössä useita kuukausia, joskus jopa vuosia. Suodattimen testaus pitäisi kuitenkin yleensä tehdä muutamassa minuutissa tai tunnissa. Ilmansuodattimen ympäristö muuttuu kymmeniä, jopa satoja kertoja suodattimen käyttöiän aikana. Muuttuvia tekijöitä ovat esimerkiksi lämpötila, kosteus, virtausnopeus ja hiukkaskuormitus. Suodatin kuitenkin testataan valvotussa ympäristössä. Kun tähän lisätään testimenetelmien puutteet ja niiden kehittäjien erilaiset tavoitteet, huomataan, että ilmansuodatintestin tulokset pitäisi ensin osata tulkita, ennen kuin niiden perusteella voi tehdä tärkeitä päätöksiä.

Seuraavassa on joitakin organisaatioita, jotka ovat työstäneet suodatinnormeja ja testimenetelmiä:

  • American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE (Amerikkalainen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointitekniikan yhdistys)
  • Institute of Environmental Sciences and Technology, IEST (Ympäristötieteiden ja ‑tekniikan instituutti)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Kansainvälinen standardointiorganisaatio ISO.


Kullakin näistä organisaatioista on omat tavoitteensa, mutta niiden normit ja testausmenetelmät muistuttavat usein toisiaan.

Camfil Farr on kehittänyt useita lisämenetelmiä suorituskyvyn ennustamiseen, ilmansuodattimien käytönaikaisen (in situ) suorituskyvyn määrittämiseen ja erityyppisten ilmansuodattimien suorituskykyjen vertailuun.

Lue lisää:

ATEX Säädökset
EN 779
EN 13779
EN 1822
ISO 14644
UL 900
ASHRAE

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje