Indoor Air Quality (IAQ)

Sisäilman laatu (IAQ)

Sisäilmanlaadulla tarkoitetaan yleisesti rakennuksen sisällä olevan ilman hiukkas-, aerosoli- ja kaasupitoisuutta sekä lämpötilaa ja kosteutta. Asuinrakennuksissa ilmanlaatu määräytyy sen mukaan, miten hyvin se mahdollistaa talon asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin. Valmistusprosesseissa ilmanlaatua määritetään mm. siten, että rakennuksessa voidaan kustannustehokkaasti valmistaa laadukkaita tuotteita.

Tärkein osa sisäilmanlaadussa on ilman puhtaus. Ilman epäpuhtaudet koostuvat partikkeleista, molekyyleistä ja höyryistä, jotka vähentävät terveyttä ja hyvinvointia, sekä heikentävät valmistusprosessin tehokkuutta ja tuotteen laatua.

Valmistusprosessi

Eri teollisuuksilla on usein erilaiset partikkeli- ja molekyylisiä epäpuhtauksia koskevat vaatimukset. Yleensä nämä vaatimukset liikkuvat hyvän sisäilmanlaadun ja erittäin puhtaan sisäilmanlaadun (esimerkiksi puolijohdevalmistajat) välillä.

Lue lisää lähteistä, jotka aiheuttavat huonon sisäilman
Saastelähteet

Miksi sisäilman laatu on heikentynyt?

1970-luvun energiakriisi teki maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta tärkeän poliittisen ja taloudellisen kysymyksen. Rakennusten lämmitys- ja jäähdytyskustannukset kasvoivat ja rakennusmenetelmät muuttuivat. Monet talot varustettiin lisäeristyksillä, kosteussuluilla ja uusilla, entistä tiiviimmillä ikkunoilla ja ovilla. Kehitettiin uusia rakennusmenetelmiä, joiden tavoitteena on vähentää lämmön siirtymistä seinien ja ikkunoiden läpi sekä ilmanvirtausta ja -vaihtoa seinien, ikkunoiden ja ovien läpi. Tuloksena oli epäpuhtauksien ja kosteuden kerääntyminen talon sisälle, jossa aikaisemmin oli ollut terveellisempi elinympäristö.

Sick Building -oireyhtymästä on tullut yleisnimitys päänsärylle, silmien ja nenän ärsytykselle, väsymykselle sekä muille oireille, jotka voidaan yhdistää tietyssä talossa tai huoneessa vietettyyn aikaan.

Rakennukseen liittyvällä sairaudella tarkoitetaan erityistä, diagnosoitavissa olevaa sairautta, jonka syy voidaan jäljittää tiettyyn taloon tai huoneeseen.
Legioonalaistauti on esimerkki tämäntyyppisestä sairaudesta.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje