Jätteenkäsittely

Camfil'in oma loppukäsittelyohjelma on nimeltään "Gröna tunnan - Vihreä tynnyri".

Ilmansuodattimen varsinaisena tehtävänä on poistaa ilmasta epäpuhtauksia ja auttaa näin:

  • säilyttämään terveellinen sisäilma ja ylläpitää terveyttä
  • suojata ihmisiä, laitteita ja rakennuksia haitallisilta tai vaarallisilta aineilta
  • mahdollistaa tai parantaa valmistusprosesseja
  • suojata ympäristöä haitallisilta päästöiltä

Tämä onnistuu siten, että ilmansuodatin kerää epäpuhtaudet suodatinmateriaaliin.
Yksi ainoa ilmansuodatin voi yhdessä vuodessa puhdistaa jopa 13 miljoonaa kuutiometriä ilmaa epäpuhtauksista!

Camfil'in kattava ympäristöohjelma sisältää tutkimuksia mm. seuraavista aiheista:

  • TOC (palavuus)
  • Lämpöarvot eri materiaaleilla
  • Raskasmetallit
  • PAH (karsinogeenit)
  • Bakteerit ja virukset
  • Käytettyjä suodattimia vaihtavien työntekijöiden työympäristö


Useissa maissa on jätteidenkäsittelyyn liittyviä lakeja, asetuksia ja sääntöjä, joissa mainitaan mm. mitä käytetylle ilmansuodattimille tulee tehdä sen käytöstä poiston jälkeen. Camfil:lla on toimipiste käytännöllisesti katsoen kaikissa maailman nykyaikaisissa maissa ja näin se tuntee hyvin myös suodattimien jätteenkäsittelyä koskevat säännökset.

LCC - elinkaarikustannukset

LCC-ohjelmamme laskee kustannustehokkaimman saatavilla olevan ratkaisun. Jätteenkasittelykustannukset ovat yleensä enintään 5% kaikista ilmansuodatuksen kokonaiskustannuksista!

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje