Energy saving software

Energiansäästön työkaluja

Camfil on ensimmäinen ilmansuodattimien valmistaja, joka on kehittänyt ilmastoinnin hiukkassuodattimien elinkaarikustannusten (LCC) laskentaohjelman, jota on parannettu vuosien varrella. Ohjelma perustuu lukuisiin todellisiin suodattimien mittauksiin käytännön olosuhteissa. Tästä johtuen ohjelmalla voidaan ennustaa suodattimen todellinen painehäviö ja käyttöikä, eikä tarvitse luottaa teoreettisiin laskelmiin. Suodatusluokan valinnan jälkeen voidaan LCC laskea yksi-, kaksi-, tai kolmeportaiselle järjestelmälle, joko käyttötuntien tai loppupainehäviön mukaisesti. Lähtötietoina syötetään laitetietojen lisäksi mm. ulkoilman laatu ja tapauskohtaiset suodatin-, vaihtotyö-, puhdistus-, jäte- ja energiakustannukset.

Laskentaesimerkki

Ensimmäisessä esimerkissä on F7-suodatin tyypillisessä tuloilmakoneessa teollisuuskaupunkialueella. Ilmastointia käytetään 4000 tuntia vuodessa ilmamäärällä 0.94 m3/s. Kustannusten laskentajaksona on yksi vuosi. 

Toisessa esimerkissä on suodatin korvattu toisella samankokoisella ja saman luokan (F7) suodattimella. Tämän suodattimen huonomman rakenteen vuoksi jo puhtaan suodattimen alkupainehäviö on 20 Pa korkeampi kuin esimerkissä 1. Painehäviöiden vuoksi erot puhaltimen sähköenergiankulutuksessa on merkittävä. Kokonaiskustannus tulee 23 Euroa suuremmaksi – yhtä suodatinta kohti !

 Example 1Example 2
Initial Pressure Drop (Pa) 105 125
Avarage Pressure Drop (Pa) 160 194
Filters. Labour. Disposal. Cleaning. 55 55
Energy 105 126
Total LCC (Euro per year) 160 Euro 183 Euro
Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje