Sairaalat, terveyskeskukset ja lääkäriasemat

Ilman puhdistaminen on erityisen tärkeää sairaanhoidossa.
Ilmassa kulkeutuvien tartuntaa aiheuttavien epäpuhtauksien pitoisuus kasvaa merkittävästi tartunnan saaneiden ihmisen määrän kasvaessa. Ongelma ei koske vain sairaaloita, sillä monet hoitotoimet tehdään nykyään avolaitoksissa. Lisäksi näissä laitoksissa on tavallisesti paljon ihmisiä, mikä lisää tartunnan todennäköisyyttä. Muita vastaavanlaisia tiloja, joiden ilmanlaatua on valvottava terveyssyistä, ovat mm. apteekit, vanhainkodit ja hammaslääkärien vastaanottotilat. Energiaa säästävät ja joustavat ilmanvaihto- ja suodatusjärjestelmät ovat tänä päivänä hyvin tärkeitä myös leikkaussaleissa.

Lähes 50 vuotta Camfil on suunnitellut ja valmistanut ilmansuodatusratkaisuja sairaaloille ja terveyskeskuksiin kaikkialla maailmassa. Ilmansuodatin tarjoaa erinomaisen suojan hoitolaitoksissa ilmateitse leviäviä sairauksia vastaan, kunhan on kyse kattavasta ilmanlaadun valvontajärjestelmästä. Järjestelmän osia ovat muun muassa ilmansuodattimet, suodattimien asennuskehykset ja ‑kotelot, tilan ilmanvaihtokerroin ja/tai -määrä, lämpötilan ja ilmankosteuden valvonta, ulkoilmanoton lähiympäristö sekä ilmavirran sopiva ohjaus siten, ettei kävijä altistu tartunnalle turhaan. Jotkut potilaat (esim. palovammapotilaat) tarvitsevat lisäsuojatoimia.

Laitoksen henkilökunnan suojaaminen on myös erittäin tärkeää. Klinikan henkilöstö altistuu muita enemmän tartunnan saaneille ihmisille. Myös tekninen huoltohenkilöstökin saataa altistua. Ilmansuodatuksen ja hyvien teknisten tarkistusmenetelmien oikean käytön avulla riskejä voidaan vähentää huomattavasti. Teknisiä ilmajärjestelmiä käsittelevillä henkilöillä on myös oltava riittävä tekninen koulutus ja heidän on tunnettava hyvin ja kokonaisvaltaisesti hoitamiensa järjestelmien merkitys.

Tuotteitamme ovat mm. hyvin joustava CamHOSP® tuloilmakatot leikkaussaleihin; näitä on asennettu lukuisiin sairaaloihin ja vastaaviin hyvin kehittyneisiin laitoksiin, joissa käytetään viimeisintä teknologiaa uusien leikkauksiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Määräysten noudattamisen lisäksi Camfil'in ilmanvaihtoratkaisut on suunniteltu olemaan myös tuottoisia investointeja auttaen parantamaan huoltojen joustavuutta ja monipuolisuutta leikkaussaleissa ja näin maksimoiden salien käyttöasteen.

Nämä järjestelmät on suunniteltu vastaamaan myös sairaaloiden ja terveyskeskusten tulevaisuuden tarpeita, kun lääketiede kehittyy. Camfil'in ratkaisut tunnetaan myös alhaisesta energiankulutuksesta, kiitos tehokkaiden puhaltimien, kustannustehokkaiden suodattimien ja pienentyneen tuloilmatarpeen, joka johtuu tehostuneesta kierrätysilman suodatuksesta.

Avainasemassa ovat myös vähentyneet asennuskustannukset, koska Camfil tekee yksilölliset ratkaisut todellisen tarpeen mukaan helpottaen myös huoltoja koko käyttöiällä.

Camfil takaa suodatusjärjestelmiensä toimivuuden ja tarjoaa asiakkailleen täydellisen palvelun, joka sisältää mm. teknisen tuen projekteissa sekä ilmanlaatumittaukset sairaaloiden standardien mukaisesti.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje