Koulut ja päiväkodit

Koulurakennusten ilmastoinnin suunnittelu ja toteutus on erittäin haastavaa kaikille osapuolille. Koulujen vaatimukset jakaantuvat myös ilmanvaihdossa erilaisiin vaatimuksiin, kun kyseessä on vaikkapa luokkahuone, liikuntasali, ruokala/kahvio tai auditorio. Kemian, fysiikan ja biologian laboratoriotilat kuormittavat myös koko rakennuksen ilmanvaihtoa. Camfil'in suodattimilla on saavutettavissa hyvä sisäilman laatu koko rakennuksessa alhaisin energia- ja elinkaarikustannuksin.

Ilmanlaadun parametreistä valvotaan jatkuvasti ilman lämpötilaa, kosteutta ja nykyisin yhä enemmän myös hiilidioksidipitoisuuksia. Ilman hiukkasmäärää ja kaasumaisia molekyyliepäpuhtauksia tutkitaan vain yleensä satunnaisesti - lähinnä vasta silloin, kun ilmanlaatuongelmia ilmenee.

Useissa tutkimuksissa on huonon sisäilman todettu altistavan tilojen käyttäjiä usein akuuteille tai jopa kroonisille hengitystiesairauksille. Kääntäen, hyvän sisäilman on todettu useissa uusimmissa tutkimuksissa olevan hyväksi oppimisprosessille.

Hyvällä ja asianmukaisella ilmansuodatuksella voidaan:

  • Vähentää lasten, nuorten ja henkilökunnan sairaspoissaoloja
  • Parantaa oppimisprosessia ja kouluissa/töissä jaksamista
  • Vähentää rakenteiden heikentymistä 
  • Parantaa koulujen ja päiväkotien energiatehokkuutta
  • Ja tärkein kaikista: pienentää riskiä lasten ja nuorten altistumisesta hengityselinsairauksiin
Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje