Elintarviketeollisuus

Ulkoilmassa on n.200-1500 bakteeria yhdessä kuutiossa ilmaa. Ilmanvaihtojärjestelmä, jonka kapasiteetti on 10000 m³/h voi siirtää jopa kahdesta 15 miljoonaan bakteeria tunnissa sisäilmaan ja näin vaarantaa elintarviketuotannon. Tehokas ilmansuodatus ratkaisee tämän ongelman.

Ihmisten terveyden suojeleminen on tärkeä kysymys kaikissa maissa; Elintarviketeollisuuden prosessit ovat tiukasti valvottuja, jotta mahdolliset kontaminaatiot saadaan poistettua tuotantoprosesseista ja -laitoksista. Esimerkiksi Ranskassa kansallinen elintarvikehygieniasta ja -turvallisuudesta vastaava virasto (AFSSAL) voi antaa viranomaisille suosituksen tarvittavista terveydensuojelutoimista yleiseen terveyteen kohdistuvia vakavia uhkia vastaan (laki nro 98-535, 1.6.1998). Tällaisia toimia voivat olla elintarvikkeiden myynnistä poistaminen ja hävittäminen tai jopa huolimattoman yrityksen sulkeminen kokonaan tai osittain tietyksi ajaksi.

Jotta elintarvikkeiden turvallisuus voidaan taata, yrityksen vastuuhenkilöiden on:

  • selvitettävä kaikki toimintansa elintarviketurvallisuuteen liittyvät osat
  • varmistettava, että soveltuvat turvallisuuskäytännöt laaditaan, toteutetaan ja päivitetään ADPCM- tai HACCP-järjestelmän periaatteiden mukaisesti (kriittisten tarkistuspisteiden riskianalyysi).

Jotta voidaan estää ilmankäsittelyjärjestelmän muuttuminen mikrobipesäksi, lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta on valvottava ja kerääntyneet orgaaniset materiaalit poistettava, sillä tukkeutunut aggregaatti muodostaa hyvän kasvualustan mikro-organismeille.

Camfil'in suodatusratkaisut auttavat eliminoimaan bioepäpuhtauksia ja samalla suojaavat ja ylläpitävät elintarvikkeiden tuoteturvallisuutta. Järjestelmämme soveltuvat sekä herkille ("sensitive") että erittäin herkille ("ultra-sensitive") tuotantoalueille auttaen samalla elintarviketeollisuutta täyttämään tämän päivän ja huomisen yhä tiukentuvat tuotantostandardit.

Lisää aiheesta: Eurooppalainen elintarvikesertifikaatti

Camfil ProSafe - Air Filters that protects sensitive processes

PROSAFE – AIR FILTERS THAT PROTECTS ANYTHING FROM CHEESE TO BLOOD PRESSURE MEDICINE Some processes are more sensitive than others. If you work in the food & Beverage or Life Science industries, you know how tough the demands on clean air are. That’s why you have to be articularly careful when choosing an air filter. It’s not enough that the filter protects your products from undesirable particles, it must also be manufactured from materials that don’t contaminate the delicate process. To be absolutely sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol. When you see it, you can be sure the filter has been certified for use in processes with strict demands on safety, traceability and control. Visit http://www.camfil.com/prosafe for more information.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje